Strona główna Usuwanie pomiotu
System Comfort Plus - Usuwanie pomiotu
Jednym z „efektów ubocznych” produkcji drobiarskiej jest pomiot. System Tecno do usuwania pomiotu opiera się na dwóch elementach: napędach do zrzucania pomiotu spod klatek i transporterów poprzecznych usuwających pomiot na zewnątrz. Napędy – zbudowane z bardzo grubej ocynkowanej blachy (także z możliwością pokrycia farbą). Występujący system rolek dociskowych, które pomagają silnikowi przesuwać taśmy podklatkowe można łatwo regulować – tak aby zwiększać lub zmniejszać docisk w zależności od ilości pomiotu na taśmach. Skrobaki z szerokiej blachy nierdzewnej wraz z teflonowym pasem zeskrobującym pomiot z taśm. Ponadto napędy są zamocowane przy kanale tak że krawędź skrobaków wystaje poza ściankę kanału podmiotowego o około 20cm. W takim przypadku unikamy sytuacji gdy pomiot wpada między transporter poprzeczny i ściankę kanału.
Transporter poprzeczny – możliwość regulowania długości od kilku do kilkudziesięciu (5 – 70 metrów) długości. Transportery składają się z elementów 1,2 lub 3 metrowych wobec czego można uzyskać łatwo optymalną długość dla danego kurnika. Przesuw taśmy na grubych plastikowych rolkach. Taśma gumowa o grubości około 8 mm. Transportery wznoszące z przykryciem z blachy ocynkowanej.
Ponadto możliwe jest dosuszanie pomiotu znajdującego się w kurniku na taśmach podmiotowych jak i podsuszanie pomiotu na zewnątrz za pomocą specjalnego tunelu dosuszającego. Ze względu jednak na specyfikę naszego klimatu – tunel zewnętrzny nie jest rekomendowany w Polsce.