Strona główna System karmienia
System Comfort Plus - System karmienia
Komputer może sterować pracą wózków paszowych poprzez ustanowienie godzin o których ma następować karmienie. Możliwe jest zaprogramowanie na każdy dzień do 8 cykli karmienia. Wózki paszowe wyposażone są w specjalne dozowniki paszy, które zapewniają odpowiednią ilość pokarmu w zależności od wieku kurcząt i programowanej dziennej dawki pokarmowej. Kury mogą uzyskać dostęp do koryt paszowych bez trudności dzięki podestom - stopniom. W każdym zasobniku paszowym znajduje się około 37 kg paszy. Wystarcza to na rozdystybuowanie paszy w obiektach nawet powyżej 100m długości.