Katalog Voliery

POBIERZ KATALOG

Strona główna Oferta Voliery
Voliery

Systemy AS i VS są wysokowydajnymi systemami wolierowymi do hodowli niosek. Systemy są zaprojektowane i opracowane tak aby zapewnić dobrostan zwierząt jak również wysoki stopień pozyskania jaj. Poniższe opisy wskażą dokładnie cechy i zalety ich użytkowania.
Systemy AS i VS składają się ze struktury zaprojektowanej tak aby zaoferować odpowiedni poziom higieny, wysoki poziom komfortu dla zwierząt i minimalne straty jajek.

Systemy VS mogą być łatwo adaptowane do aktualnych potrzeb rynku a struktura systemu może być łatwo dobierana pod względem szerokości jak i wysokości. Ponadto, systemy te zapewniają niski nakład pracy, porównywalny z tradycyjnymi systemami klatkowymi. Struktura pozwala na równomierne rozmieszczenie kur w instalacji dzięki systemom zadawania paszy , wody , światła , budek nieśnych w sposób równomierny na całej instalacji na wszystkich piętrach. Sytemu utrzymania pozwala na zapalanie i gaszenie światła za pomocą ściemniaczy zgodnie z dziennym harmonogramem, jak również na uzyskanie efektu wschodu i zachodu słońca. W ten sposób zwierzęta instynktownie przyzwyczajają się do naturalnego cyklu dziennej produkcji.
Instalacja jest wyposażona w linie świetlne na różnych poziomach. Oświetlenie ułatwia równomierne rozlokowywanie się ptaków po całej instalacji . Miejsca do składania jaj są szczególnie komfortowe dla niosek. Spód gniazda jest pokryty materiałem który pozwala nioskom na składanie jaj bez ich uszkadzania, jak również zapewnia odpowiedni poziom higieny.
Taśmy jajowe mogą być łatwo zabezpieczane przed dostępem niosek.
Obszary przeznaczone do zbierania jaj ( taśmy jajowe) wyposażone są w metalowe zabezpieczenie i mogą być kontrolowane przez operatora z korytarza inspekcyjnego. Zapewnia to maksymalną ochronę jaj i zapobiega dziobaniu lub przypadkowemu uszkodzeniu jaj zaraz po ich zniesieniu. Taśmy jajowe są umieszczone wzdłuż całej woliery. Struktura jest również wyposażona w system umożliwiający siadanie ptakom na grzędach aby spełnić wymogi prawne i ułatwić zwierzęciu przemieszczanie się z jednego poziomu na inny. Wewnątrz systemu hodowli, pasy transportowe do zbierania jaj i taśmy pomiotu, są umieszczone pod każdym piętrem, zapewniają higienę; pomiot może być usuwany także poprzez system zgarniaczy zainstalowanych na posadzce pod każdym rzędem klatek.
Kury naturalnie osiedlają się w wolierze jeżeli kurczęta pochodzą z podobnego systemu hodowli i miały już w fazie odchowu możliwość wychodzenia z klatek na zewnątrz instalacji.

Systemy AS to rozbudowany system grzęd i powierzchni na których bytują kury. W tym systemie kury mają większą możliwość przemieszczania się między poziomami. Budki nieśne na kilku poziomach sprawiają, że ułatwiony maksymalnie jest dostęp dla kur do miejsc, gdzie pożądane jest przez hodowcę aby znosiły jaja.
Przy odpowiednim sterowaniu oświetleniem jaja poza budkami praktycznie nie są znoszone.
W systemie tym został stworzony korytarz inspekcyjny na środku budynku. Ułatwia on kontrolę jaj na taśmach jajowych a także umożliwia podstawową inspekcję stada w obiekcie.